Kết quả tìm kiếm

  1. patria

    Các cách về bệnh tật (sưu tầm từ nguồn: TuviGLOBAL.com)

    Cách bệnh, tật. Những sao bệnh, tật: 1. Những bệnh về bộ máy tiêu hóa: thông thường, bộ máy tiêu hóa do 5 sao chỉ định: Thiên Đồng, Đại Hao, Tiểu Hao, Thiên Riêu, Hỷ Thần. Chỉ riêng Thiên Riêu chỉ ruột và Hỷ Thần chỉ Hậu Môn, ba sao còn lại không chỉ đích danh bộ...
  2. patria

    Tử Phủ Vũ Tướng hội Binh Hình Tướng Ấn

    Nhở mọi người cùng luận giải nhé. Theo minh được biết thì cách Tử Phủ Vũ Tướng hội Binh Hình Tướng Ấn là một cách của quân nhân có binh quyền. Nhưng hình lại nằm cùng cung với Thiên Tướng và Liêm Trinh là cách dễ gặp cảnh ngục hình, mọi người thấy vấn đề này như thế nào.
Top